تبلیغات
ببخشید گلیا...شهر تخیلی یه مدتی بسته میمونه تا یه فکری به حالش بکنم و یه سر و سامونی بهش بدم از اونجایی که یه مدت نتونستم به وب برسم ، تبدیل به شهر خفتگان شده به جای شهر تخیلی =_______=پس میرم و یه مدت دیگه با کلی فکر و ایده و تهولات جدید و تازه برمیگردم منتظرم باشین اگر خواستین بیایین رادکلیفی ها http://danie-radcliffe.mihanblog.com/#